Lokace U Továren 256/14, 102 00 Praha 10
Registrace
Kompletní parametry archové kalkulace
Zde jsou k dispozici všechny kombinace u nás dostupných druhů zpracování. Pro větší přehlednost můžete využít zjednodušené kalkulátory přesně pro požadovaný produkt

Důležité varianty kalkulátoru

  • volba vlastní papír a bez potisku, lze použít pro kalkulování zpracování Vámi dodaných již potištěných archů
  • volba vlastní papír, lze použít pro kalkulování zpracování dodaných čistých archů, potisk a další zpracování u nás
  • při dodání vlastních archů pro parciální lakování bez laminace, je nutné nejprve donést vzorek a otestovat